مجموعه فنی مهندسی آباتکس  ABATEX  دارای تیم تخصصی اجرای انواع سازه های مختلف که توان اصلی شرکت در امر طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد.

این شرکت زیرمجموعه شرکت آروند بنا اصفهان (آبا) است که هدف صنعتی سازی ساختمان اقدام به تولید قالب سقف وافل نمود و دارای گواهی نامه ثبت صنعتی قالب وافل می‌باشد؛ مجموعه آباتکس در جهت ضمانت اجرایی, خود را ملزم به کار گیری پرسنل مجرب با بیش از 100,000 متر مربع  پروژ اجرایی مرتبط با سقف وافل نموده است.

از آنجا که شرکت آبا, شرکت تخصصی در ارتباط با تولید و اجرای سقف وافل می‌باشد و تهیه قالب وافل از شرکت امکان پذیر بوده و در این صورت خدمات خرید قالب و اجرای سقف از سوی مجموعه آباتکس ارائه خواهد شد. این شرکت با طراحی و اجرای بیش از 300,000 متر مربع پروژه سقف وافل آمادگی خود را جهت همکاری با اشخاص وشرکت های خصوصی و دولتی اعلام می‌دارد.

مجموعه فنی مهندسی آباتکس ( ABATEX ) آمادگی خود را برای ارائه خدمات سازه با بهترین و بالاترین کیفیت اعلام می‌دارد.

اجرای سقف وافل آبا