جزییات اجرایی سقف وافل

امروزه طراحی دیافراگم برای انتقال مناسب بار امری بسیار حیاتی می‌باشد، جزئیات اجرایی مناسب جهت سقف وافل در گام های مختلف می‌تواند از لحاظ فنی ایمنی بالایی را برای ساختمان تضمین نماید. طراحی مناسب دیافراگم شامل آرماتورهای جمع کننده، انتقال مناسب بار ازسقف به دیوارهای برشی و مهاربند، طراحی آرماتور دوخت، طراحی صحیح آرماتور پایین و بالای سقف و همچنین دیتایل آرماتور گوشه و برش پانچ در طراحی این سقفها حائز اهمیت خواهد بود. در تصاویر زیر نمونه ای از دیتایل های اجرایی سقف نمایش داده شده است.