کاربرد سقف وافل

سقف وافل در تمامی پروژه های عمرانی با کاربری های مختلف قابل استفاده میباشد. ایستایی بالا و کاهش هزینه های ساخت نسبت به سیستمهای مشابه سبب شده است استفاده از این نوع سقف پیشرفت چشمگیری در صنعت ساخت و ساز کشور داشته باشد. یک دیدگاه بسیار غلط در توجیه سقف وافل مبنی بر استفاده، تنها در دهانه های بلند در میان مهندسان رایج شده است، تنها یکی از حالات استفاده از سقف وافل این گزینه می باشد و در تمامی پروژه ها اعم از اسکلت فلزی و بتنی با کاربری های متفاوت، این نوع سقف قابل استفاده است. استفاده از سرعت بالای سیستم وافل در پروژه های عمرانی می تواند گام مهمی در برنامه زمان بندی پروژه باشد که اکثر دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز به این موضوع واقف هستند.

کاربرد سقف وافل در پروژه های مختلف
کاربرد سقف وافل در پروژه های مختلف

کاربرد در پروژه مسکونی

در پروژه ارائه شده در تصویر ، ابتدا سازه با سقف تیرچه و بلوک سنتی طراحی شده و افزایش مصرف فولاد و بتن در این پروژه بدلیل وجود دهانه بلند و همچنین عملکرد ضعیف سقف تیرچه و بلوک مشاهده شده است، که پس از بررسی های واحد فنی و بررسی سازه و طراحی مجدد آن با سقف وافل، دهانه 11 متری ایجاد شده و در نهایت هزینه های سازه به علت کاهش مصرف فولاد و بتن 20 درصد کاهش یافته است.

کاربرد در پروژه تجاری

در پروژه ارائه شده در تصویر زیر با متراژ 6000 متر مربع در 3 سقف، ابتدا با دال بتن آرمه طراحی شده، پس از بررسی واحد فنی و تغییر سیستم باربر ثقلی به وافل دو طرفه، کنترل خیز دراز مدت کاهش یافته، همچنین ارتفاع تیرهای میانی در طرح اول برابر 85 سانتی متر در نظر گرفته شده که پس از طراحی مجدد ارتفاع تیرها به 55 سانتی متر کاهش یافته است.

 

پروژه واقع در دهلران، با کاربری پایانه مسافربری
پروژه واقع در دهلران، با کاربری پایانه مسافربری

 

پروژه ای که در تصویر  مشاهده می کنید ابتدا با سقف عرشه فولادی طراحی شده، در سقف های زیر تراز پایه از سیستم وافل دو طرفه استفاده شده است، و با حذف تیرهای داخلی بالغ بر 25 درصد هزینه های سازه کاهش یافته است.

 

 

پروژه واقع در تهران، با کاربری تجاری 

پروژه واقع در تهران، با کاربری تجاری