یوبوت چیست؟

 

 

 

مفهوم سیستم دال مجوف (توخالی) یوبوت:

امروزه از دالهای تخت با آرماتورگذاری معمولی میتوان در دهنه های بزرگ استفاده کرد. تغییرات جدید آیین نامه های طراحی و امکان استفاده از تکنولوژی های روز باعث کاهش وزن دال و هزینه های اجرایی آن شده است. برخی از پیشرفت های انجام شده در زمینه تکنولوژی بتن مسلح و دلایل اجرای دال های تخت بتنی در دهانه های بلند به ترتیب زیر می باشد:

– استفاده از آرماتورهای فولادی با مقاومت بالا
– استفاده از آرماتور منفی در قسمت بالای دال به منظور کاهش تغییرشکل در دال های چند دهانه
– استفاده از بتن با مقاومت بالا در دال ها
– استفاده از سیستم های قالب بندی جدید، که علاوه بر امکان ایجاد هندسه دلخواه دال، باعث کاهش هزینه های اجرایی نیز میشود.

یک محاسب می تواند با توجه به وجود انواع سیستم های سقف بتن آرمه، سیستم سقف مناسب و اقتصادی را انتخاب کند. در انتخاب سیستم سقف بتن آرمه، علاوه بر اقتصاد طرح می بایست به نکات زیر توجه داشت:

– سقف باید مقاومت کافی در برابر بارهای اعمال شده را داشته باشد.
– به منظور محدود نمودن مقادیر تغییر شکل ها تحت بارگذاری های دایم و غیر دایم ، می بایست سختی مورد نیاز دال نیز فراهم گردد.
– با افزایش ابعاد دهنه ها، معیار سختی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. در این حالت امکان دارد به جای معیار مقاومت، معیار سختی تعیین کننده ابعاد اصلی باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد با افزایش سختی دال می توان دهانه های بیشتری را پوشش داد. این امر که به یاری سیستم های قالب بندی امکان پذیر شده است باعث ایجاد دال های متفاوت با سختی های متفاوت می گردد که برخی از آنها عبارتند از:
– دال تخت
– دال تخت کتیبه دار (قارچی)
– دال با تیرهای فرعی
– دال مجوف
در دالهای مجوف (توخالی)، استفاده از یک شبکه تیر متعامد در زیر دال اصلی، باعث کاهش حجم بتن ریزی، آرماتورگذاری و در عین حال کاهش وزن سقف می گردد. با این وجود در این سیستم سختی مقطع دال افزایش می یابد. این افزایش سختی به دلیل ایجاد مقطع T شکل در دال می باشد. دال مجوف دوپوش (یوبوت) نیز با الهام از دالهای مجوف و با تغییر مقطع از T به I و در نتیجه افزایش بیشتر سختی دال بوجود آمده است.
این فن آوری در سال 1388 به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی ازجنس پلی پروپیلن ساخته شده و با قرارگیری این قالب ها در میان بتن و حذف بتن ناکارآمد (ناحیه کششی) علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن باعث افزایش سختی دال می گردد.