تاریخچه سقف یوبوت

معرفی شرکت دالی فرم ایتالیا     مهندس روبرتو ایل گرانده محصول ایگلو  IGLU  را  جهت اجرای کف مجوف و بالا آوردن کف ساختمان به منظور پیشگیری از نفوذ رطوبت و گاز رادون سطح زمین به داخل ساختمان اختراع و ثبت و Read More